Aguila

eagle flying in the sky beautiful sunset

Bart De Coninck

WORKSHOPS – INDIVIDUELE SESSIES – OPLEIDING

Reconstructief werk is een buitengewone én vernieuwende manier van leren. Het bestendigt vertrouwen in je eigen unieke weg. Het maakt vrijer van externe authoriteiten en brengt je meer in tune met het leven zoals het in essentie is.

RECONSTRUCTIEF WERK – CAROLA CASTILLO

Onbewuste patronen beïnvloeden hoe we in het leven staan. Het is niet altijd wat we denken.

Als kinderen ontwikkelden wij allemaal een perceptie van de wereld die beperkend is. Daarmee hielden wij de overweldigende echte wereld buiten. We creëerden onze eigen werkelijkheid in de plaats. Binnen dit perspectief van exclusie zijn we verloren en vinden we geen antwoorden.

* Hoe kunnen wij de muren die wij om ons heen bouwden, afbreken?
* Hoe kan ik het innerlijke kind dat binnen deze muren leeft, beschermen eens ik besluit mijn muren af te breken?

We weten diep vanbinnen dat we onze veiligheidsgrenzen dienen te verleggen en in expansie dienen te gaan willen we meer geluk en levenskracht ervaren.

De grootste beweging die een mens kan maken is niet om spiritueel te worden. De grootste uitdaging is om onze overlevingssystemen af te breken, onze muren naar beneden te halen. Zo kunnen we stilaan toegang krijgen tot een laag binnen in ons die buiten tijd en woorden ligt. We ontwikkelen respect voor ons leven, voor het leven van anderen en voor alles wat leeft. Dit concept kan enkel begrepen worden vanuit de kern van ons mens-zijn. Zo vinden we wat sommigen geluk noemen, anderen realisatie.

Reconstructief werk is een nieuwe vorm van opstellingenwerk. Het is intens en uitdagend. Het opent een deur naar meer bewustzijn, naar healing. Healing vinden is een uiterst persoonlijk proces van binnenuit. Het is voor iedereen anders en er zijn geen uiterlijke maatstaven.

Reconstructief werk werd in de wereld gezet door Carola Castillo. Zij komt uit Venezuela, is trainer en internationaal spreker. Haar werk is een verdieping van het “Familieopstellingenwerk” van Bert Hellinger. Zij noemt het “Reconstructive (RC), a great study of Ancestral Quantum Medicine”. Het werk heeft cellulair op quantumniveau een genezend effect en het integreert wijsheid uit voorouderlijke geneeswijzen, sjamanisme en boeddhisme met wetenschappelijke kennis uit verschillende uiteenlopende domeinen: antropologie, filosofie, quantummechanica, traumapsychologie,… Carola is auteur van verschillende werken (Echoes from the past, Mage, Picu) en is de stichter van RIIHS, Reconstructive International Integrative Holistic School.
www.carolacastillo.com
www.reconstructiveschool.com

“It is the reconstruction of the invisible towards the visible”

Reconstructief werk geeft ons een dieper inzicht in de werkelijkheid achter de façade (achter onze muren, achter ons masker). De waarheid wordt niet uit de weg gegaan. Soms pijnlijk of verrassend. Uiteindelijk bevrijdend en verhelderend.

“Wees eenvoudig, helder en effectief, en vertrouw”. Deze basishouding leidt ons doorheen het systemische werk in kleine groepen. Dit woordeloze bodywork werkt integrerend voor onbewust afgesplitste deelaspecten van wie we zijn.

praktische-info-lapalma

TRAUMA – ENERGETISCHE BLOKKADE

In elk lichaam zit informatie besloten die verband houdt met pijnlijke gebeurtenissen. Deze informatie zit verweven in onze verhalen, gedachten en emoties en draagt een beladenheid. Lichamelijk vertaalt deze beladenheid zich in geblokkeerde energiestromen. Deze blokkades hebben een eigen taal en een mysterieuze verborgen symboliek.

De trauma’s die aan de oorsprong liggen komen uit onze eigen geschiedenis (emotionele tekorten, ziektes,…), uit de geschiedenis van onze familie (herhaling van patronen) en uit het collectieve (beperkingen die te maken hebben met ras, gender, afkomst, maatschappelijke normen en waarden,…). De oorsprong kan dus zeer verscheiden zijn. Wat ze gemeen hebben is dat het situaties zijn die een diep gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid geven. We overleven door energiestromen lam te leggen. Dit overlevingssysteem, of –patroon zorgt er in onze kindertijd voor dat we lastige situaties het hoofd bieden. In een later deel van ons leven kunnen we last krijgen van de beperkingen die zulk systeem met zich meebrengt en verlangen naar het vrijmaken van de energie die er in besloten zit.

In onze visie is trauma niet iets van de “unhappy few”. Elk menselijk bestaan kent een traumatische onderstroom van waaruit in het eerste deel van het leven egostructuren (“façade”) en overlevingsstrategieën worden opgebouwd. Dit is een wezenlijk noodzakelijk proces voor een mens om zich in het leven een weg te kunnen banen. We gaan er dus van uit dat elke mens in zijn persoonlijke of collectieve geschiedenis mechanismen heeft ontwikkeld die energetisch belemmerend werken. De energie die hierin besloten ligt kan later opnieuw vrij komen. Heling en groei zien er dus in elke fase anders uit.

contact-lapalma

Bij deze vorm van energetisch werk is het niet nodig een heldere analyse te kunnen maken van het trauma of de gebeurtenissen die aan de oorsprong liggen van de blokkade. Alle informatie zit in ons lichaam besloten en de energie van het veld kent de weg. Dat maakt deze werkvorm toegankelijk voor een brede waaier aan mensen. De enige vereiste is de bereidheid om dit proces aan te gaan.

LICHAAM, VERSTAND, ZIEL en het COLLECTIEVE

Het energetische veld dat in reconstructief werk geactiveerd wordt, is tegelijkertijd rustig en luid. Het is krachtig en aanwezig. Het raakt aan de essentie, daar waar lichaam, verstand en ziel samen komen.

Hoe meer we de intentie laten varen om verandering te bekomen, of om iets specifieks te verkrijgen, hoe meer informatie we zullen ontvangen, hoe meer we de boodschappen van de energie zullen capteren. Hoe specifieker onze overtuigingen en concepten zijn, hoe specifieker ook de verhalen die er mee verbonden zijn. Deze verhalen maskeren de informatie. Ze maken dat de diepere betekenis en vertaling van de informatie moeilijker tot ons komt. Deze specifieke gedachten en verhalen, en ook de emoties die ze in zich dragen, werken zoals een gordijn dat verhindert dat het publiek een toneelscène op het podium ziet. Ze refereren naar onze geschiedenis, onze familie en de verschillende collectieven die wij in ons dragen.

Zijn we klaar om te ervaren wie we werkelijk zijn? Om te transformeren zonder controle? Zonder intentie? Zonder oordeel? Zonder angst? Zonder artificiële liefde of herinneringen?

In reconstructief werk bekrachtigen en faciliteren wij de energie die deze informatie in zich draagt, om tot expressie te komen. Zo kunnen we contact maken met wat werkelijk aan de orde is. Elke beweging vergt een geheime plek binnen in ons, een plek buiten tijd en woorden.

Binnen reconstructief werk gebruiken we het concept van coördinator In overeenstemming met wat binnen het boeddhisme gebruikt wordt. De coördinator is de informatie die met ons meereist van leven naar leven en bij ons blijft vanuit elk leven naar een volgend. Ook de Egyptenaren kenden dit concept en spreken van een vijfde ziel. De eerste vier zielen blijven op aarde als we sterven. De vijfde reist met ons mee naar een volgend leven. Beide hypothesen corresponderen met het beeld van informatieoverdracht in de vorm van een ziel die mee beweegt met het leven zoals het zich voltrekt. Deze informatie kan zo simpel zijn als een basale beweging, een systemische beweging of een krachtige draai die onze levensperceptie uitdaagt en verandert. De laag waarbinnen deze informatie tot uiting komt is heilig. Daarin wordt duidelijk dat we zo weinig weten over leven, over healen, over controle uitoefenen, zelfs op de allerkleinste beweging.

Reconstructief werk kan zonder enige woordelijke tussenkomst zicht geven achter onze maskers, een blik van buiten onze gekende “box” op de wereld en op onszelf. Zo kunnen we zien wat echt gewicht heeft en er erkenning aan geven.

Het energetische veld laat toe vrijer te worden van onze verhalen en van de gedachten en gevoelens die ermee verbonden zijn. Toelaten dat lichaam, verstand en ziel meer als één eenheid handelen werkt helend. Het integreert afgesplitste delen naar heelheid. Het lichaam vindt onverwachte oplossingen voor emotionele dilemma’s en trauma. Mensen kunnen in contact komen met informatie die buiten hun vermogen tot begrip en perceptie liggen.

Reconstructieve energie werkt met verschillende trauma- of pijnlagen tegelijkertijd of achtereenvolgens zonder ze te moeten benoemen, herkennen of begrijpen. Het brengt ons bij de essentie van ons eigen verhaal, van onze familie, van het collectieve of vorige levens.
De energie brengt ons daar waar we moeten zijn zonder controle of sturing van buitenaf. De enige die “weet” is de energie zelf, d.i. onze coördinator, onze vijfde ziel.

Wij gaan niet op zoek naar de woordelijke of feitelijke inhoud van voorbije levens. Wij zien de informatie die van leven tot leven overgedragen wordt als een krachtbron en laten haar haar werk doen. Door echte emoties te voelen komt er beweging. De energie komt op een chaotisch en archaïsche manier tot uitdrukking en nestelt zich in elke cel van ons lichaam. Dit kan ons nieuwe perspectieven, nieuwe visies geven.

Zo werken we met onze schaduw in zijn geheel. Hoe meer we er in slagen dit proces te vertrouwen hoe groter de magie. In deze beweging is er geen goed of slecht, geen slachtoffers of daders. De energie werkt naar inclusie van alles en iedereen. Dan kunnen we het leven meer en meer nemen zoals het is en van binnenuit respect ervaren voor alles wat leeft. In dit proces ontwikkelen we meer gewaarzijn en verantwoordelijkheid. Hierdoor komen we opener te staan voor de uitdagingen die ons leven met zich meebrengt.

Reconstructief werk kan ons leiden naar de wijsheid die we verdienen. Het werkt als bindmiddel tussen ons lichaam, onze familie en het collectieve. Verantwoordelijkheid nemen voor ons leven is de grootste spirituele beweging die we kunnen maken.

Het moet een kamer zijn tussen open en dicht,
tussen ja en neen,
tussen licht en donker,
tussen stil en luid,
tussen goed en kwaad.
In deze kamer kan je een glimp opvangen van het leven dat komt en gaat,
een glimp van de eeuwigheid van leven in komen en gaan.

Voor aanvullende informatie, ga naar de website www.aguila.be

Agenda van Aguila

Sorteren
vr12okt - 14okt 1214:00 okt 14Mannen Moedover het opbouwen en doorgeven van vertrouwen14:00 - 18:00 (14) Het evenement wordt georganiseerd door: Bart De Coninck